Opetusta ja ohjausta kommunikointiin | Turku, Kaarina, Varsinais-Suomi

Kommunikointipalvelut Kuuluville Oy tarjoaa monipuolista kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta puhevammaisille henkilöille. Kommunikaatio-opetuksen ja -ohjauksen tavoitteena on yhteinen kommunikointikeino puhevammaisen henkilön ja lähi-ihmisten välillä.

Kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta tuotetaan yhteistyössä puheterapeutin, kuntoutuksesta vastaavan tahon tai esimerkiksi Tikoteekin kanssa. Opetusta ja ohjausta tarjoavat yrityksessämme puhevammaisten tulkit, jotka ovat perehtyneet menetelmiin käymällä erilaisia lisäkoulutuksia.

Kommunikaatio-opetukseen ja -ohjaukseen kuuluvat muun muassa:

  • viittomien opetus
  • kansion käytön opetus, ohjaus ja päivitys (esimerkiksi kuva-, bliss- ja sanalistakansiot)
  • teknisen apuvälineen käytön opetus, ohjaus ja päivitys (esimerkiksi Rolltalk, GoTalk ja erilaiset painikkeet)
  • ohjelmiston käytön opetus, ohjaus ja päivitys (esimerkiksi Boardmaker, Taike ja Grid2)

Keille opetus ja ohjaus on tarkoitettu?

Kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta myönnetään kaikenikäisille ihmisille. Se on maksutonta puhevammaiselle henkilölle sekä hänen lähi-ihmisilleen.

Kommunikaatio-opetuksen ja -ohjauksen myöntää kotikunnan sosiaalitoimi sopeutumisvalmennuksena vammaispalvelulain perusteella. Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnaista.

Opetuksen ja ohjauksen hakemiseen tarvitaan suositus, jonka voi kirjoittaa sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntija, kuten puheterapeutti.

Kysy rohkeasti lisää!